Forside

Kunstcirklen af 16. september 2003 har til formål gennem, indkøb og cirkulation af kunst, at sprede kendskabet til og forståelse af kunst.

Blandt kunstcirklens medlemmer vælges et indkøbsudvalg der skal indkøbe kunst for de midler der er indbetalt i løbet af året. De 11 indkøbte kunstværker udleveres med et kunstværk til hvert medlem, der har glæde af kunstværket i en måned, hvorefter man bytter kunstværker i en forud planlagt rækkefølge.

Hvert år I november afholdes en auktion over årets kunstværker, hvorefter de indkøbte kunstværker præsenteres for kunstcirkelens medlemmer.

Referat af generalforsamling d. 2/11 - 2007